GSR

 

مفاهيم پايه
GSR مـخـفـــف Galvanic Skin Response اســت و بــراي سـنـجــش تـغـييـرات مقـاومـت واكنـش‌هـاي گالوانیک پوست (تغييرات سيستم سمپاتیک) به‌كار مي‌رود.

فيزيولوژی
بــه مـنـظــور ‌كـنـتــرل فـشــار روانــي ، ريلكسيشـن ، هيپنوتيزم و ... گرچه ذهن و توانايي ذهن قادر به رفع كامل علائم بيماري‌ها نيست ولي استفاده از قدرت ذهـن تـا حـد زيـادي مي‌تواند اين علائم را كاهش دهد. بیوفیدبک روشي است كه در آن بيمار خود به درمان بيماري اقدام مي‌كند.

 

GSR

 

طرز کار
ابتدا الكترودها به انگشتان دست متصل مي‌شود. در ايـن حـالـت عـددي كـه نمـايـانگـر مقدار هدايت الكتـريكـي پـوسـت فرد است ، بر روي LCD دستگاه نشان داده مي‌شود. اين عدد به تنهايي معرف هيچ حالت خاص يا وضعيت فيزيولوژيك فرد نيست ؛ بنابراين نبايد نسبت به تفسير اين عدد اقدام كرد. تنها عــامــل ، نـحــوه تـغييـرات نسبـي ايـن عـدد اسـت كـه مي‌تواند مسير درست را در درمان به فرد نشان دهد.
LCD دسـتـگـاه عـددي كـه مـعـرف ميزان هدايت الكتريكي پوست فرد است را نمايش مي دهد. دربیوفیدبک  GSR هدف كاهش دادن اين عدد است كه  ميزان اين كاهش با توجه به ميزان توانايي افراد و نوع بيماري آن‌ها يا كاربرد مورد نظر متفاوت است. با تــوجـه بـه اينكـه در هنگـام بیوفیدبک GSR هـدف آرام‌سـازي اسـت و مـمكن است افراد بخواهند با چـشـمـان بـسـتـه اقـدام بـه انجام بیوفیدبک كنند ، لذا دسـتـگـاه بـه گـونـه‌اي طراحي شده است كه با توليد صداي بوق سوژه ها را از رسيدن به هدف مورد نظر آگاه نمايد. براي اين منظور ابتدا باید دكمه قرمز رنگ (STOP) را فشار دهيد.

کاربرد ها
دســتــگــــاه بیوفیدبک بـــراي كـــاربـــري‌هـــاي بـيـمـارسـتـانـي ، تـحـقـيـقاتي و شخصي ساخته شده است.  اين دستگاه علاوه بر دارا بودن قابليت‌هاي بیوفیدبک (GSR (Galvanic Skin Response براي كاربران خانگي مي‌تواند داده‌هاي ثبت شده را نيز به صـورت هـمزمان به كامپيوتر ارسال كرده تا مورد استفاده كارهاي تحقيقاتي و كلينيكي قرار گيرد. 

قسمت هاي مختلف دستگاه
1- كليد روشن و خاموش دستگاه: الف) حالت I ‌براي قرار گرفتن در مود بیوفیدبک   ب) حالت O ‌بــراي خـامـوش كـردن دستگـاه  ج) حـالـت II بـراي قـرار‌گـرفـتـن در حـالـت شـارژ

2- چـراغ نـشانگر اتـصـال تـغـذيـه خـارجـي دسـتـگاه

3- محل سوكت اتـصــال كـابـل الـكـتـرودهـا

4- نـمـايـشـگـر

5- مـحـل ســوكــت اتـصــال كــابــل تـغــذيــه دسـتـگــاه

6- محـل قـــرارگــيــري كــابــل پــورت COM بـراي اتـصــال بــه كامپيوتر

7- كليد Reset دستگاه

8- كليد Set كردن دستگاه براي شروع بیوفیدبک

9- كليد تنظيم امتياز

10- كليد شروع 

 

نكات مهم به منظور استفاده از GSR
- پس از خريداري دستگاه ابتدا آن را به مدت 8 ساعت بر روي حالت شارژ  قرار دهيد تا شارژ اوليه باطري هاي دستگاه كامل شده و طول عمر آن ها افزايش يابد.
- از ضربه زدن به دستگاه خودداري كنيد.
- براي انجام بیوفیدبک در جلسه‌هاي بعدي ، پس از اتمام هر جلسه دستگاه را به مدت 10 الي 15 دقيقه بر روي حالت شارژ قرار داده تا باطري‌هاي آن براي مصارف بعدي شارژ شود.
- جهـت استفـاده بهينـه از دستگـاه با روانپزشک مشورت كنيد.

 

 

 

محمد اژدرلو : نماینده رسمی شرکت پرتوآسمان در جنوب کشور 

جهت خرید و یا مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

09010580038

09361098675

 

 

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
نظر

 

ما با کادری مجرب و سابقه چندین ساله در امر آموزش و پشتیبانی محصولات بهترین خدمات را از لحظه خرید به شما عزیزان عرضه میکنیم 

با آرزوی موفقیت برای شما 

آدرس : 

شیراز _ سینما سعدی _ابتدای معدل شرقی _ روبروی اداره کل آموزش و پرورش _ ساختمان شاهپرک _ طبقه سوم _ واحد ۱۵

 

شماره تماس : 09010580038 - 09361098675

email : ajdarlooahmad@gmail.com

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید